Sự kiện nổi bật đang diễn ra

Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Swap Event Sever 1,2,6 2022-08-19 23:30:00
Binh đoàn pháp sư ALL Server 2022-08-19 23:50:00
Quảng Trường Quỷ Server 2,3 2022-08-20 0:00:00
BOSS Vàng ALL Sever 2022-08-20 0:00:00
Binh Đoàn Phù Thuỷ ALL Sever 2022-08-20 0:00:00
Pháo Đài Sói Server 20 2022-08-20 00:00:00
HIT and UP ALL Server 2022-08-20 0:20:00
Green Event ALL Sever 2022-08-20 00:20:00
Huyết Lâu Server 2,3 2022-08-20 0:30:00
Hỗn Nguyên Lâu Server 2 2022-08-20 00:55:00
Bạch Long Điện Server 2,3 2022-08-20 1:00:00
Nhện Raklion Server 1 2022-08-20 2:20:00
Săn Hộp Quà GM Sever 1 2022-08-20 03:25:00
Summer Event Server 2,6 2022-08-20 8:00:00
Happy Housr ALL Sever 2022-08-20 08:05:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 1,2 2022-08-20 9:10:00
Cơn Mưa Quà Tăng Sever 1,2 2022-08-20 11:10:00
Santa Server 1 2022-08-20 11:40:00
Dungeon 3 Sever 1 2022-08-20 12:30:00
Đỉnh Cao PK Server 1 2022-08-20 12:50:00
Sky Event Server 1 2022-08-20 13:05:00
Binh Đoàn Rồng Thiêng Sever 1 2022-08-20 15:00:00

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT MU Hà Nội!